Poročilo dela v letu 2018

  • Osnovni namen je še bolj približati program delovanja društva članstvu(dodajali bomo nove vsebine).
  • Krepili bomo prepoznavnost društva.
  • Izboljšali bomo informiranje društva. Na Radiu Velenje bomo uvedli tedensko eno urno oddajo za upokojence.
  •  Spodbujali bomo vse oblike medgeneracijskega sodelovanja.
  • Z županom MOV bomo pričeli pogovore za ustanovitev Sveta za varstvo starejših v okviru Občinskega sveta ali kot Organ župana.
  • Pričeli bomo aktivnosti za zagotovitev sistemskega financiranja za vsa društva v okviru ŠPZDU.
  • Preko organov ŠPZDU in ZDUS bomo tvorno sodelovali pri reševanju problemov zdravstva, sociale, pokojninske politike in bivanjskega standarda.
Posted in Obvestila.