Poročilo dela v letu 2018

DU Velenje je društvo s 70-letno tradicijo in je s svojim delovanjem zelo vpeto v lokalno okolje. V društvo je vključenih preko 1.400 občank in občanov, ki tako preko društva s svojimi aktivnostmi dokazujejo, da starost ni ovira v življenju, temveč je samo še eno lepo življensko obdobje.

Društvo je na redni letni skupščini dobilo novo vodstvo, in sicer je vodenje društva prevzel kot predsednik Franc Vedenik, sestav UO društva pa je praktično ostal enak, le vodenje pododbora Desni breg je prevzel Franc Tamše. Stanje v društvu ni bilo rožnato. Finančno stanje je bilo zelo kritično, narušeni so bili medsebojni odnosi, poslovanje društva pa ni bilo transparentno, skratka vladal je kaos.

Novi predsednik je skupaj z UO s programom dela za prihodnje predvidel nekaj prioritet, ki bi naj odpravile neštete pomankljivosti. Najprej je bilo potrebno financirati finančno stanje, kar smo uspeli z dodatnimi viri, predvsem pa z drastičnim zmanjševanjem stroškov. Bili smo uspešni, tako da bomo leto zaključili pozitivno. Uveljavili smo vlogo UO, kar v preteklosti ni bila praksa in vse pomembne odločitve sprejemamo na sejah UP. Zagotovili smo transparentnost poslovanja društva, tako da v vsakem trenutku vemo, kakšna je finančna situacija. Osnovna naloga pa je, da program delovanja bolj približamo članstvu. Tako bomo v bodoče programu dela dodajali nove vsebine, ki bi naj zanimale večje število članov. Zaradi boljšega obveščanja članstva smo na novo uvedli spletno stran društva.

Veliko energije je bilo vloženo v razreševanje statusa društvenih prostorov, ker v preteklosti ni bil izvršen vpis lastništva v zemljiško knjigo. Z MOV želimo problem rešiti sporazumno in računamo, da bodo zadeve v kratkem urejene. UO je sprejel odločitev, da prostore društva ne dajemo več v najem, temveč jih bomo primerno uredili za druženje in izvajanje raznih aktivnosti. Delno smo že očistili prostore in okolico in kar je posebej pomembno, vsa dela smo opravili udarniško z veliko udeležbo članov.

Posted in Obvestila.