Organi društva

Skupščina delegatov

  • Sestavljajo delegati pododborov

Zbori članov pododborov

  • V 8 pododborih se združujejo člani iz mestnih četrti in krajevnih skupnosti MO Velenje

Predsednik društva: Franc VEDENIK

Podpredsednik društva: Ivan DRUKS

 

 

Upravni odbor društva:

Predsednik:

Podpredsednik:

 

Člani:

 

 

 

 

 

 

 

Franc VEDENIK

Ivan DRUKS

 

Darinka BARLE (Kordinatorka programa “Starejši za starejše” )

Danica KRIVEC

Franc PEČEČNIK

Milan UGOVŠEK

Franc TAMŠE

Boris ZAJC (šport)

Danijel BERZELAK

 

Pododbori

Podkraj

Gorica – Bevče

 

Levi breg

Konovo

Staro Velenje

Kavče

Desni breg

Šmartno

Stara vas

Predsednik NO:

Stanko KRIŠTOF