Društvo skozi čas

Društvo upokojencev Velenje  je bilo ustanovljeno leta 1948, prvi predsednik pa je postal g. Viktor Jurič. V vseh letih delovanja je društvo zelo vpeto v lokalno okolje. V društvo je vključenih preko 1300 občank in občanov, ki tako preko društva s svojim aktivnostim dokazujejo, da starost ni ovira v življenju, temveč samo še eno lepo življenjsko obdobje. Tako so naši cilji predvsem zadovoljevati interese, želje in potrebe upokojencev, ohranjati in izboljševati kakovost življenja na vseh področjih, spodbujati druženje in različne oblike društvenih aktivnosti ter prispevati čim več k razvoju družbe.