Športna tekmovanja, rekreacija:

  • Balinanje

  • Pikado

  • Keglanje s kroglo na vrvici

  • Stezno keglanje

  • Ribolov

  • Streljanje

  • Šah

Projekt "Starejši za starejše"

Socialni program

Prevozi za starejše

Kulturna dejavnost:

  • Moški in ženski pevski zbor

Izletniška dejavnost

Sodelovanje - druženje med pododbori in ostalimi društvi

Povezovanje članov društva

Upravljanje in vzdrževanje društvenih prostorov ter okolice

Proslava ob 70. obletnici ustanovitve društva